AktiCol premaz

AktiCol je premaz za zaštitu čela trupaca, rezane građe i elemenata. Izrađen je na osnovi vodene disperzije akrilata, punila i specijalnih dodataka. Nakon sušenja AktiCol daje elastičan, vodoodbojan i paropropusan film.
Koristi se kao zaštitni premaz u uvjetima ubrzanog sušenja u sušarama ili prirodnog sušenja na skladištima pri čemu značajno smanjuje površinsku napetost i sprječava pucanje drveta.

Boje:
Standardno se proizvodi  u bijeloj, crvenoj, plavoj, zelenoj i naranđastoj boji.
Prema zahtjevu kupca moguće je isporučiti i druge boje.

Sušenje :
Pri temperaturi od 20ºC premaz je na dodir suh nakon cca 1 sat a konačna se čvrstoća filma postiže nakon 24 sata.

Tehničke karakteristike : 

- VISKOZNOST……………..4500 do 5500 mPas, Brookfield 5 na 20 ºC
- GUSTOĆA…………………. 1 500 kg/m³
- Dobra prionjivost na sve vrste drveta
- Dobra pokrivenost proreza drveta
- Suhi film je otporan na vlagu, kišu i sunce
- Optimalna elastičnost i paropropusnost osušenog filma

Primjena:
Prije upotrebe AktiCol dobro promiješati.
AktiCol se može nanositi kistom, valjkom, špricanjem ili uranjanjem. Pripremljen je za nanošenje ali se ovisno o načinu nanošenja može razrijediti vodom u količini od 5% do10%. Kod nanošenja paziti na temperaturu prostora i proizvoda. Ne smije se raditi na temperaturama nižim od – 5 ºC, jer se ne može formirati film premaza. U praksi treba postići debljinu suhog filma od cca 200 µm, odnosno 1 kg AktiCol-a dovoljan je za 3-5 m² površine na koju se nanosi.

Skladištenje:
Skladištiti u suhom  i prozračnom prostoru, na temperaturi višoj  5ºC, u trajanju do 24 mjeseca.
Kako AktiCol sadrži vodu ne smije smrznuti. Ako smrzne proizvod se ne preporučuje koristiti nakon odmrzavanja.  

Dostava:
3-5 dana od narudžbe i uplate, putem Lagermax dostave