AktiDec premaz

AktiDec je dekorativni premaz za čela trupaca, rezane građe i elemenata. Izrađen je na osnovi vodene disperzije akrilata, punila i specijalnih dodataka. Nakon sušenja AktiDec daje tonirani film.

AD7002501

Boje:

Standardno se proizvodi  u bijeloj, crvenoj, plavoj, zelenoj i boji stare cigle.
Prema zahtjevu kupca moguće je isporučiti i druge boje.

Primjena:

Prije upotrebe AktiDec dobro promiješati.

AktiDec se može nanositi kistom, valjkom, špricanjem ili uranjanjem. Kod nanošenja paziti na temperaturu prostora i proizvoda. Ne smije se raditi na temperaturama nižim od – 5 ºC, jer se ne može formirati film premaza. U praksi treba postići debljinu suhog filma od cca 200 µm, odnosno 1 kg AktiDec-a dovoljan je za 3-5 m² površine na koju se nanosi.

Skladištenje:

Skladištiti u suhom  i prozračnom prostoru, na temperaturi višoj  5ºC, u trajanju do 24 mjeseca.

Kako AktiDec sadrži vodu ne smije smrznuti. Ako smrzne proizvod se ne preporučuje koristiti nakon odmrzavanja.  

Dostava:

3-5 dana od narudžbe i uplate, putem Lagermax dostave